skip to Main Content

Analytik zemědělských politik v Direktorátu OECD pro obchod a zemědělství (TAD) Václav Vojtěch převzal 29. června 2021 hned dvě ocenění své práce. Na návrh ministra zemědělství ČR Miroslava Tomana mu ČAZV udělila Zlatou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.  A současně získal za dlouholetou výbornou spolupráci i Cenu ministra zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky, což je nejvyšší rezortní vyznamenání.

Václav Vojtěch vystudoval VŠE v Praze a získal titul kandidáta věd udělený Ekonomickými ústavem Československé akademie věd. Do OECD nastoupil v roce 1995 a začínal v tehdejším Direktorátu pro potraviny, zemědělství a rybářství, kde pracoval na přehledu zemědělských politik ČR a jako konzultant na řadě dalších projektů, které se věnovaly analýzám nečlenských zemí OECD.  Následně se věnoval politikám životního prostředí v zemědělství a od roku 2003 je koordinátorem každoroční vlajkové publikace OECD „Monitoring a hodnocení zemědělských politik OECD“. Jeho specializací byly zemědělské politiky ČR, Slovenska, Maďarska, Švýcarska, Filipín a JAR a také vztah mezi politikami životního prostředí a zemědělskými politikami.

Velvyslanec ČR při OECD Petr Gandalovič k ocenění Václava Vojtěcha řekl: „Jsme hrdí na to, že Česká republika měla ve Václavovi významného a dlouholetého zástupce v Sekretariátu OECD. Trochu nás mrzí, že nyní odchází do důchodu, ale jsme si jisti, že už má spoustu plánů, kterým se budou spolu s manželkou věnovat. Děkujeme mu za skvělou reprezentaci naší země a přejeme mu hodně zdraví a sil.“

Zpátky nahoru