skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, kterou spolupořádá Odbor rostlinolékařství ČAZV a Pícninářská komise Odboru rostlinné výroby ČAZV a která se koná 15. – 16. listopadu 2022 v Brně.

Cílem této tradiční konference je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky. Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům, zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti. Konference je věnována 200 letému výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela.

Více informací k programu a způsobům registrace naleznete zde >>

od do
Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru