skip to Main Content

Dne 16. 11. 2021 proběhlo formou online videokonference zasedání redakční rady časopisu Journal of Forest Science. Jak se stává tradicí, zasedání redakční rady se konalo v anglickém jazyce za účasti českých i zahraničních členů redakční rady. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil členům redakční rady současný vývoj časopisu – počet a stav manuskriptů v recenzním řízení, vývoj citačních indexů a pozici časopisu v databázích vědeckých článků. Byla diskutována činnost redakční rady a podmínky získání Impakt Faktoru. Předseda redakční rady poděkoval redaktorce a členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Zpátky nahoru