skip to Main Content

Dne 5. 2. 2019 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty uskutečnilo již druhé setkání předsednictva ČAZV s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR nad otázkami aplikovaného zemědělského výzkumu v ČR.

Po úvodním představením všech účastníků členové Zemědělského výboru pod vedením svého předsedy Ing. Jaroslava Faltýnka vyslechli přednášku předsedy RNDr. Nedělníka na téma „Česká akademie zemědělských věd, současná činnost a pohled na výzkumný prostor v ČR“. Předseda se ve svém vystoupení věnoval především současným činnostem akademie, ale představil také její aspirace do budoucna. V další části prezentace poté zdůraznil potřebu podpory zemědělského výzkumu.

Následně převzal slovo místopředseda předsednictva ČAZV prof. Podrázský, který hovořil o problémech a výzvách současného zemědělství a výzkumu, kdy představil zásadní otázky týkající se specializace každého odboru v rámci ČAZV, kterých je celkem 11.

Většina účastníků se na závěr zapojila do diskuse, kterou všichni zhodnotili jako přínosnou.

 

Zpátky nahoru