skip to Main Content

Dne 24. listopadu 2023 se konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání vedl prof. Radim Vácha, předseda Vydavatelské rady, a účastnili se ho členové Vydavatelské rady ČAZV, editorky, editoři časopisů a redaktorky časopisů. Rozšířené jednání Vydavatelské rady se věnovalo seznámení se s vydavatelskou činností ČAZV a s aktuální politikou Rady vlády týkající se hodnocení výsledků výzkumu a jejím vlivem na časopisy. Přítomní byli informováni o stavu časopisů ČAZV, byly diskutovány možnosti rozvoje časopisů a aktivní zapojení všech členů redakčních rad časopisů a členů odborů ČAZV vedoucí k dalším pozitivním výsledkům časopisů ČAZV. Dále se hovořilo o jubilejním výročí, a také o přípravách, které ČAZV čeká v následujícím roce 2024. Aktuální implementaci časopisů ČAZV na nový redakční systém Actavia, do kterého časopisy plně přešli od měsíce října 2023. Hovořilo se také o úspěšné celoroční propagaci časopisů ze strany redakčních rad, odborů a oddělení redakce ČAZV. Rovněž byli interpretovány informace od zástupců databáze Web of Science (WoS).

Zpátky nahoru