skip to Main Content

Dne 12. 5. 2020 se z důvodu přetrvávajících vládních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím online videokonference. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především organizaci Cen ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2020. Hosty byli v rámci tohoto bodu jednání také Mgr. Jan Radoš a Mgr. Iva Jelénková z Ministerstva zemědělství. Předsednictvo děkuje hodnotitelům, oponentům a všem, kteří se na organizačním a administrativním vyhodnocení soutěže podílí.
V rámci jednání byla dále věnována velká pozornost přípravě nové Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2023+ a vydavatelské činnosti.

Zpátky nahoru