skip to Main Content

Dne 24. 9. 2020 se uskutečnilo jednání Vydavatelské rady ČAZV. Jednání vedl předseda Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Hlavními body jednání bylo zhodnocení dosavadní vydavatelské činnosti ČAZV – hodnot impakt faktoru jednotlivých časopisů a jejich oscilace. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení zájmu o publikaci v časopisech ČAZV (růstu počtu zaslaných příspěvků do většiny časopisů). Dalším bodem jednání bylo zařazení časopisů ČAZV do mezinárodních databází. Již v srpnu tohoto roku Vydavatelská rada schválila zařazení všech časopisů do databází ProQuest, na tomto jednání bylo schváleno zařazení všech časopisů do databáze Národní zemědělské knihovny USA – Agricola. ČAZV pokračuje v přípravě časopisů VETMED a CJAS pro přijetí do database PubMed Central. Zmíněn byl motivační program pro recenzenty a autory zvaných review. Prostor byl dán i řešení podnětů od editorů časopisů. Členové Vydavatelské rady vyjádřili velké poděkování členům redakčních rad časopisů ČAZV za  jejich práci pro časopisy. Příští (rozšířené) jednání Vydavatelské rady se uskuteční 1. 12. 2020.   

Zpátky nahoru