skip to Main Content

Dne 8. prosince 2023 se pod vedením editora, profesora Kozáka, uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR), a to kombinovanou formou. Část členů redakční rady se sešla na České zemědělské univerzitě v Praze, ostatní byli účastni formou videokonference. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, možnosti jeho dalšího rozvoje a podpory ze strany členů redakční rady a také předpokládaná výše hodnoty impakt faktoru za rok 2023.

Informace o časopise SWR najdete na https://swr.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru