skip to Main Content

26. března 2019 se uzavřel život Ing. Ctibora Perlína, CSc., dlouholetého člena ČAZV a několikanásobného předsedy jejího Odboru výživy obyvatelstva a jakosti potravin.

Ing. Perlín celý svůj profesní život věnoval výživě a potravinám, ať už to bylo v laboratoři, v některé z jeho vedoucích funkcí, či pedagogické činnosti. Po absolutoriu na VŠCHT v Praze dlouhodobě zakotvil ve VÚHEM, tehdy výzkumném ústavu v rámci Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Dále prošel výzkumem v oblasti technologie zpracování drůbeže a tuků, později se zaměřil na výživové programy a nutriční ekonomiku. V letech 1992–2000 vedl Ústav zemědělských a potravinářských informací (dnes UZEI). Poté působil ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. jako vedoucí Oddělení technické politiky. Dlouhá léta byl předsedou České potravinářské společnosti a Společnosti pro výživu. Řídil  redakční radu  časopisu Výživa. S problematikou výživy seznamoval i studenty 3. lékařské fakultě UK. Je autorem několika desítek odborných článků a spoluautorem 10 odborných knih. Svůj přehled a znalost problematiky výživy a potravin uplatnil rovněž v populárních článcích a četných vystoupeních v mediích. Byl propagátorem racionální výživy a zarputilým vymítačem neopodstatněných mýtů o potravinách. Žádná důležitější výživářská akce se neobešla bez jeho účasti.

Ing. Perlín byl moudrý, vzdělaný a rovný člověk. Laskavý a spolehlivý kolega a kamarád.

Jako takového si ho uchovejme v paměti.

Zpátky nahoru