skip to Main Content

Zástupci z Ministerstva zemědělství za účasti tajemnice ČAZV a zástupců výzkumných organizací předali na University of Nebraska v Lincolnu v USA memorandum o spolupráci Ministerstva zemědělství ČR a této univerzity v oblasti vědy a výzkumu.


 

 

 

 

 

 

Česká delegace se 18.- 22. 11. setkala s významnými představiteli University of Nebraska: prorektorem, ředitelem výzkumu, významnými docenty a profesory této univerzity a zástupci Ministerstva zemědělství v Nebrasce. Naše delegace vyjádřila poděkování americké univerzitě a jmenovitě Dr. Jiřímu Adamcovi za obětavou péči v rámci jejich pobytu.

 

 

 

 

 

 

 

V neděli večer se česká delegace setkala s Čechy žijícími v Nebrasce. Naši zástupci s nimi prožili nezapomenutelný večer s českými písněmi a pokrmy, za což patří velké díky paní Mile Saskove-Pierce, emeritní profesorce z katedry moderních jazyků a literatury na University of Nebraska-Lincoln, která setkání s krajany zastřešovala. Česká delegace děkuje za srdečné přivítání českými krajany v Lincolnu v neděli odpoledne a ještě jednou děkuje za perfektní organizaci a jedinečné přátelské setkání.

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 21. 11. pak náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč předal memorandum o spolupráci za přítomnosti Sonii Feigenbaum, Associate Vice Chancellor for International Engagement and Global Strategies, a Maegan Stevens-Liska, ředitelky International Engagement Initiatives. Toto významné memorandum napomůže k podpoře společné vědy a výzkumu. Během jednání tajemnice ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., diskutovala se zástupci University of Nebraska možnou spolupráci, možnosti publikace a zapojení odborníků z teto univerzity do práce redakčních rad a spolupráce na chystaných mezinárodních konferencích pod záštitou MZe a dalších příspěvkových organizací MZe.

Zpátky nahoru