skip to Main Content

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České akademie zemědělských věd,

dovoluji si Vám v této chvíli spolu s panem místopředsedou prof. Podrázským a paní ředitelkou Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Adam popřát především hodně zdraví. Máme za sebou první týden zpřísněných, ale dle našeho názoru, velmi racionálních opatření, které snad povedou ke zvládnutí epidemiologické situace. Zrušení plenárního zasedání, které se na začátku mohlo zdát jako velmi razantní, bylo sice nepříjemným, ale nutným opatřením. Předsednictvo ČAZV také začalo pracovat v režimu on line a nebude se až do odvolání scházet fyzicky. Přesto se budeme i v těchto nelehkých podmínkách snažit o udržení činnosti akademie, ať už to je vydavatelská činnost či činnost spojená s přípravou koncepčních materiálů aj. Budeme Vás průběžně informovat. Přejeme všem členům akademie, všem zaměstnancům akademie i všem občanům naší krásné země dostatek optimismu ke zvládnutí zcela nové situace a věříme, že po odeznění hlavní vlny se vrátíme k naší činnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že význam nových výzkumných a inovačních řešení bude  do budoucna potřeba  ještě více než dnes.

S pozdravem

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Zpátky nahoru