skip to Main Content

Vědecké instituce v rámci Evropy, k nimž se připojila také ČAZV, nepovažují za vhodné omezovat využívání GMO a výzkum v této oblasti. V současné době je aktivní francouzská zemědělská akademie a Unie evropských zemědělských akademií, jejímž členem Řídícího výboru je také Česká republika zastoupená prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc., místopředsedou předsednictva ČAZV. Jejich výzvu na evropské úrovni uvádějí přiložené materiály.

 

Zpátky nahoru