skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd vydává 11 recenzovaných vědeckých Open Access  časopisů zaměřených na oblast zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinárního lékařství, vodního hospodářství a dalších souvisejících oborů.

Všechny časopisy ČAZV jsou indexovány v databázi SCOPUS, a 9 časopisů je indexováno v databázi Web of Science a má přidělen Impakt Factor.

Nová studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR potvrzuje významné postavení vědeckých časopisů ČAZV:

Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)

Autoři: Daniel Münich a Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-403-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016

 

Zpátky nahoru