skip to Main Content

Zástupci předsednictva ČAZV se dne 8. 7. 2020 zúčastnili schůze Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, která se konala v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce. RNDr. Nedělník, prof. Podrázský, prof. Kumhála, doc. Doucha a Ing. Čepl měli možnost vyslechnout jednání o Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Následně předseda Podvýboru pro zemědělství Ing. Karel Kratochvíle přivítal přítomné zástupce ČAZV a vyzval předsedu předsednictva ČAZV Jana Nedělníka k představení činnosti akademie. Doktor Nedělník se ve své prezentaci zaměřil na stručné představení historie akademie, představil odbory ČAZV i její bohatou vydavatelskou činnost. Dále zmínil současné materiály a koncepce, na jejichž tvorbě se předsednictvo podílí např. Koncepce výzkumu, vývoje a inovací 2023+ a poukázal na prohlášení předsednictva, která byla vydána v souvislosti s aktuálními problémy a výzvami v zemědělství (problematika sucha a kůrovce, k evropské Strategii Biodiverzita a Strategie od zemědělce ke spotřebiteli, Zelená dohoda a další). Na závěr prezentace shrnul hlavní výsledky aplikovaného výzkumu za jednotlivé odbory zemědělství v posledních letech.

Účastníci jednání dále diskutovali nad možnostmi vzájemné spolupráce a shodli se, že je důležité podporovat aktivnější zapojení výzkumných a akademických pracovníků do mediálního obrazu zemědělství. Všichni přítomní se dále shodli, že bylo jednání velmi přínosné a bude na něj v budoucnu navázáno, například ve formě odborných seminářů pořádaných v Senátu PČR.

ČAZV děkuje členům Podvýboru pro zemědělství Senátu PČR za vřelé přijetí v krásném prostředí Valdštejnského paláce a za plodnou diskusi v oblasti zemědělského výzkumu a vývoje.

Zpátky nahoru