skip to Main Content

Od 13. 8. 2018 je zprovozněna www aplikace „SKV- Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných nebibliometrizovatelných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky 17+.

Aplikace se nachází na adrese: https://skv.rvvi.cz

Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé VO ustanoveny jako garanti sběru údajů a nahlášeny MZe.

Více informací včetně rozpisu počtu předkládaných vybraných výsledků podle výzkumných organizací naleznete zde. Lhůta pro výběr výsledků v aplikaci SKV je stanovena do 15. října 2018.

Technickou podporu spojenou s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení zajišťují pracovníci Oddělení informačních systémů: e-mail: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003874).

Dotazy týkající se Metodiky 17+ směřujte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnocenivavai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865).

Vzhledem k tomu, že MZe jako poskytovatel má ve sběru údajů kontrolní roli a v aplikaci musí odsouhlasit předkládané výsledky každé VO, stanovuje MZe lhůtu pro výběr výsledků v aplikaci SKV do 5. října 2018.

Počty předkládaných vybraných výsledků

Zpátky nahoru