skip to Main Content

Dne 26. ledna 2017 vyhlásil Úřad vlády zahájení sběru údajů o smluvním výzkumu v roce 2016.

Pro poskytovatele stanovil termín předání údajů o smluvním výzkumu (SMV) za rok 2016 na 31. 3. 2017.

MZe, jakožto poskytovatel, stanovuje pro předkladatele údajů o smluvním výzkumu, kterými jsou výzkumné organizace, jimž MZe poskytuje institucionální podporu, termín předání datových dávek do 20. března 2017, a to na adresy jan.budsky@mze.cz a viktor.mares@mze.cz.

Pokyny k předávání údajů o smluvním výzkumu SMV16 a šablonu pro vyplnění SMV16 naleznete v příloze.

Přílohy:

1) Kopie – smv16_ddd_kkkkkkkk_vv smv16v3

2) Kopie – smv16_ddd_kkkkkkkk_vv

 

Zpátky nahoru