skip to Main Content

Časopis Plant Protection Science (PPS) je ve dnech 13. -15. května 2024 prezentován na mezinárodním workshopu „Sustainable use of herbicides and novel weeding solutions in cropping systems“ pořádaném European Weed Research Society v srbském Bělehradu.

Hlavní témata workshopu:

– Systémy integrované regulace plevelů
– Systémy plodin tolerantních k herbicidům
– Udržitelné používání herbicidů integrací nechemických metod s herbicidy
– Řešení pro snížení množství a rizik herbicidů
– Inteligentní a digitální řešení pro udržitelné používání herbicidů

Časopis na této významné mezinárodní oborové akci prezentuje prof. Ing. Josef Soukup, CSc., člen redakční rady PPS. Děkujeme.

Web akce: https://ewrs.org/en/info/Events/EWRS-Workshop-Sustainable-use-of-herbicides-and-novel-weeding-solutions-in-cropping-systems

Web časopisu: https://pps.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru