skip to Main Content

Jednání Předsednictva ČAZV se bude konat v úterý dne 7. listopadu 2017 od 10,00 hod. v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7/100, Praha 2.

Pořad jednání:     

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 3. 10. 2017
 3. Kontrola úkolů – všichni členové Předsednictva
  1. Plány na realizaci rozšířeného Předsednictva v roce 2018 – jednotliví předsedové odborů.
 4. Přijímání nových členů – všichni členové Předsednictva
 5. Vydavatelská činnost – předseda VR, vedoucí redaktorka, tajemnice
  1. Zvýšení poplatku za článek uveřejněný v impaktovaném vědeckém časopise od 1. 1. 2018
  2. Připojení časopisu Veterinární medicína a CJAS do RS e-FRACTAL od roku 2018
  3. Zvážit formu reklamy na online stránkách cazv.cz a agriculturejournals.cz
 6. Informace o soutěžích MZe – Pavlína Adam, Ph.D.
 7. Kontrolní výbor – volby vedení KV – tajemnice
 8. Noc vědců – Národní zemědělské muzeum – předseda
 9. Koncepce rozvoje akademie – tajemnice
 10. Různé – předvánoční setkání, informace o navýšení finančních prostředků na provoz, kniha Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století aj. – všichni členové Předsednictva
 11. Závěr
Zpátky nahoru