skip to Main Content

Dne 9. ledna 2018 představitelé Národního zemědělského muzea (NZM) a České akademie zemědělských věd podepsali Memorandum o spolupráci a partnerství. Vzájemná spolupráce a partnerství smluvních stran budou přispívat ke zvyšování povědomí o agrárním výzkumu a jeho výsledcích, a to v kontextu historického vývoje a udržitelnosti lidských zdrojů. Součástí spolupráce se stala i nabídka NZM, jež dalo České akademii zemědělských věd k užívání prostory tzv. Objevovny. Obě strany se také mimo jiné dohodly na každoroční výměně výsledků publikační činnosti (zejména knih, časopisů).

 

Zpátky nahoru