skip to Main Content

Díky své přizpůsobivosti je plotice jedním z nejrozšířenějších druhů ryb našich tekoucích i stojatých vod. Setkáváme se s ní takřka všude s výjimkou horských a podhorských toků. Má protáhlé tělo s vyklenutým hřbetem pokryté velkými světlými až stříbrobílými šupinami a cihlově červené oči. Jde o všežravý druh ryby, který připlouvá za potravou na mělčinu většinou po soumraku a v noci. Je vhodným objektem rybaření. Ojediněle dosahuje délky až přes 50 cm a hmotnosti přes 2 kg. Má výborné maso s minimem tuku, které se hodí k pečení, nakládání na kyselo nebo jako pečenáče.

Zajímavost:

V dřívějších publikacích se uvádělo, že v 19. století a ještě do poloviny 20. století byla v řekách Morava a Dyje několikrát potvrzena plotice lesklá (Rutilus pigus virgo). Byla zastižena v Moravě až po Olomouc, později ještě u Lanžhota. Poslední nález pocházel z Dyje od Břeclavi. Dnes se plotice lesklá objevuje pouze v některých tekoucích vodách v Itálii a Švýcarsku.

Nejvyšší zjištěné stáří ulovené plotice obecné bylo 19 let.

Plotice obecná se může křížit s jinými druhy kaprovitých ryb (cejn velký, cejnek malý, perlín ostrobřichý, ouklej obecná, jelec jesen, jelec tloušť nebo ostroretka stěhovavá).

Zdroje:
Ryby našich vod; Český rybářský svaz, z.s.; 2021
Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích; L. Kubásková, J. Jakubská, M. Čeněk; NZM; 2020

Autor fotografie: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Zpátky nahoru