skip to Main Content

     

            Plénum ČAZV, Brno 7.3.2017

 

                               Program odborné části

 

                Rostlinolékařství a zdravé potraviny

                                        RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

 

         Regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině

                         prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

 

                Rezidua pesticidů z pohledu SZPI

                           Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

 

 

Program ke stažení zde

Zpátky nahoru