skip to Main Content

Článek na téma „Povědomí o zdraví rostlin“ v časopise Zemědělec 5/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek na téma „Mezinárodní rok zdraví rostlin“ v časopise Rostlinolékař 6/2019

Zpátky nahoru