skip to Main Content

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství jsou umístěny ke stažení publikace:

  1. Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022:

odkaz ke stažení:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html

        2. Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ:

odkaz ke stažení:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/

Zpátky nahoru