skip to Main Content

Dne 16. 2. 2023 se uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Plant Protection Scence (PPS) v prostorách Modrého salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Editor časopisu a předseda redakční rady prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Seznámil zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli (IF, AIS) a s novinkami v redakční práci. Bylo konstatováno, že časopis má dostatek kvalitních článků a čísla časopisu vychází včas. Redakční rada schválila nominaci nového koeditora časopisu a také nového člena RR. Editor poděkoval členům redakční rady za práci pro časopis.

Zpátky nahoru