skip to Main Content

ČAZV jako správce osobních údajů, které jsou evidovány v souvislosti s redakčními procesy, má za povinnost odpovídajícím způsobem s osobními údaji nakládat dle GDPR. ČAZV přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů v redakčních procesech i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody autorů a průběžně zavádí technická a organizační opatření na ochranu jejich osobních údajů.

ČAZV se vždy cítila odpovědná za osobní údaje autorů a proto zavádí jako jedno z organizačních opatření redakční proces double-blind, čímž naplňuje princip účelnosti, transparentnosti a minimalizace použití osobních údajů.

ČAZV jako největší vydavatelský dům mezinárodně uznávaný nepodceňuje případné dopady sankcí za porušování GDPR, které mohou být pro ČAZV velmi citelné.

Další detaily o zpracování osobních údajů lze nalézt v informační povinnosti na webu akademie (zde).

 

Zpátky nahoru