skip to Main Content

ČAZV prezentovala vydavatelskou činnost a to v průběhu celého pátečního večera od 17 do 22 hodin dne 5. 10. 2018 v Národním zemědělském muzeu (NZM) na akci Noc vědců. ČAZV se této akce zúčastnila již druhým rokem. Široké veřejnosti zde prezentovala svou unikátní kolekci 11 vědeckých zemědělských časopisů, z nichž 9 z nich má impakt  faktor. O kvalitu těchto uznávaných časopisů se starají jednotliví editoři, přední odborníci v jednotlivých zemědělských oborech, koeditoři a členové redakčních rad z tuzemska i zahraničí a v neposlední řadě jednotlivé redakce časopisů.

ČAZV na této významné akci NZM zastřešené Ministerstvem zemědělství přilákala děti a žáky na připravené soutěže a sladké odměny a propagační materiály v jednotném novém designu. V rámci akce byl natočen také rozhovor s ředitelkou ČAZV, která mimo jiné informovala o vypsané literární soutěži ČAZV pro žáky a studenty viz https://www.cazv.cz/literarni-soutez-pro-zaky-zakladnich-a-strednich-skol/

Celou reportáž z konání akce lze zhlédnout zde>>

 

 

 

 

 

 

Ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., děkuje všem zaměstnancům ČAZV, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a také se osobně zúčastnili této akce. Již nyní se těšíme na další ročník této akce.

Zpátky nahoru