skip to Main Content

Dům zemědělské osvěty na pražských Vinohradech již od svého otevření sloužil a stále slouží jako centrum zemědělského školství a osvěty. O výstavbě domu rozhodl Dr. Ing. Eduard Reich, člen agrární strany, ekonom a později také ministr zemědělství, který zároveň spoluzakládal Československou akademii zemědělskou. Byl to pak také Reich, který svěřil realizaci kompletně do rukou Josefa Gočára. Veřejnosti byl Dům zemědělské osvěty otevřen 28. října 1926, tedy k 8. výročí založení Československa a také k 1. výročí prvního valného shromáždění Československé akademie zemědělské. Dne 3. července 1926, tedy ještě před jeho oficiálním otevřením, navštívil zasedací síň Československé akademie zemědělské osobně i prezident T. G. Masaryk.

 

 

 

Zpátky nahoru