Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly EK OLH
Složení komise
ČINNOST EK OLH
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2015
  Aktualizace:
  7. 10. 2015 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Příspěvky, které zazněly na jednáních KLE OLH ČAZV:

 
Jednání EK OLH ČAZV v roce 2001 - 24. a 25. dubna 2001, Lesy Frýdek-Místek, a.s., divize Frýdek-Místek, Šilheřovice    
 
Jednání EK OLH ČAZV v roce 2004
- 20. až 22. dubna 2004, LČR LS Luhačovice, Luhačovice, Vlárský průsmyk
Lesy SR, š. p., LS Nemšová, Antonstal


 • Ing. V. Foltánek Ekonomické aspekty přírodě blízkého hospodaření při podpoře obnovy lesních porostů přirozeným zmlazením    
 • Ing. Szorád Základní východiska pro pěstování přírodě blízkých lesních porostů    
 • Ing. F.Kaňok Ekonomika pěstební činnosti a ekonomické aspekty přírodě blízkých způsobů hospodaření    
 • Ekonomika pěstební činnosti u společnosti CE WOOD, a.s.    
 • Ing. M. Michalčík, Doc. Ing. F. Kalousek Ekonomicko-ekologické aspekty volby způsobu obnovy       (Tabulka 3)    
 • Ing. V. Kupčák Pěstební činnost a výrobní podmínky v lesním hospodářství ČR     
 • Ing. R. Dudík Některá úskalí ekonomického posuzování přírodě blízkých způsobů hospodaření    
 • Ing. J. Matějíček České lesní hospodářství v kontextu vstupu ČR do EU    
 • Údaje o LS Luhačovice    

 •  
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2005 - 5. a 6. května 2005, Vojenské lesy a statky, s. p., Ovčárna    
   
    - 10. a 11. října 2005, Karel Schwarzenberg Lesní správa Orlík nad Vltavou, Zvíkovské Podhradí    
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2006 - 11. a 12. května 2006, LČR, s. p., LZ Židlochovice, Židlochovice    
   
    - 17. a 18. října 2006, LČR LS Litvínov, Boleboř - horský hotel Lesná    
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2007 - mimořádné jednání k NLP II 16. ledna 2007, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha    
   
    - 9. a 10. května 2007, Lesy města Brna, a. s. hotel Myslivna, Brno    
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2008 - 12. a 13. května 2008, LS Ostravice, LČR Bílá    
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2009 - 13. a 14. května 2009, LESCUS Cetkovice, s. s r. o., Jevíčko    
   
   Nahoru 
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2010 - 4. až 6. května 2010, LS Město Albrechtice, LČR,Krnov;    
   
   
  - 12. až 13. října 2010, LČR, LS Křivoklát, Emilovna


 •  Správa CHKO Český kras  Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu    
 •  Dušan Utinek, MŽP Praha  Historie nízkého a středního lesa a důvody jeho pěstování na území ČR    
 •  Ing. Miroslav Pecha, IVS LČR Křivoklát  Křivoklátské pařeziny    
 •  prof. Šišák, LDF ČZU Praha  Přístup ke kalkulaci ekonomické efektivnosti lesa nízkého    

 •  
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2011
  - 4. až 5. května 2011, Lesy města Olomouce, a. s., Lovecká chata Horka


 •  Ing. Roman Šimek, Správa lesů města Olomouce  SVOL, problematika hospodaření na lesních majetcích územně samosprávných celků    
 •  Ing. Roman Šimek, Správa lesů města Olomouce  Mezinárodní rok lesů 2011    
 •  Ing. Jelínek Petr, Odborný poradce SVOL  Ekonomický průzkum SVOL    
 •  prof. Šišák, LDF ČZU Praha  Společenská sociálně-ekonomická hodnota lesního majetku města Olomouce    
 •  Ing. František Kučera, Ing. Petr Jelínek, SVOL  Postup práce na realizaci NLP II v roce 2010-2011, Klíčová akce 13 – Zvýšit přínos lesů a lesnictví pro rozvoj venkova    
 •  Ing. Michal Servus, Správa CHKO LP,  Prezentace CHKO Litovelské Pomoraví    
 •  
    - 18. a 19. října 2011, Národní park Šumava,

   
   Nahoru 
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2012 - 2. a 3. května 2012, Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., Lednice
   
    - 16. a 17. října 2012, Kinský dal Borgo a. s., Chlumec nad Cidlinou 
   
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2013 - 16. a 17. dubna 2013, Vojenské lesy a statky, s. p., Divize Plumlov, Protivanov
   
    - 8. a 9. října 2013, Krkonošský národní park, Strážné, Hříběcí bouda


 •  Ing. Jaroslav Gabzdil Profesor Moritz Willkomm  Vzpomínka na významného evropského přírodovědce a lesníka 
 •  Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park  Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park 


 •  
  Jednání EK OLH ČAZV v roce 2014 - 29. a 30. dubna 2014, Městské lesy Rožnov, spol. s r. o., Rožnov pod Radhoštěm


 •  Ing. Petra Hlaváčková, Ph. D.  Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů    
 •  Ing. Dalibor Šafařík, Ph. D.  Ověřovací auditorské zakázky a audit v lesním hospodářství poslání, cíle, specifika  
 •  Komplexní lesnický a ekonomický audit, ověřovací analytické studie v LH  
 •  Ing. Josef Lenoch, Ph. D.  Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky  
 •  Ing. Jaroslav Gabzdil  Historie lesů rožnovského velkostatku - 1. Nástin historie lesů rožnovského regionu  
 •  Ing. Jaroslav Gabzdil  Popperovci Historie uherských dřevobaronů  
 •  Ing. Jaroslav Gabzdil  Vlastnické poměry lesů na Valašsku v roce 1938 Dle seznamu sdružených lesních správ v Čechách a na Moravě 
 •  Ing. Jaroslav Gabzdil  Lesy města Rožnova Nástin historie městských lesů do r. 1945  
 •  Ing. Rostislav Polášek  Městské lesy Rožnov Historie a současnost společnosti 1994-2014  


 •  
   Nahoru