Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly komise
Složení komise
ČINNOST KOMISE
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2000
  Aktualizace:
  21. 11. 2012 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Z historieLesnická práce 12/1994: Sobotková Věra - Zasedala ekonomická komise v Písku      formát .PDF         obrázek .GIF   
 
 
 
 
     Za doc. Bluďovským   
 
 
 
 
  Úryvky ze vzpomínkové kniky Ing. V. Marka «Obnažené letokruhy»     formát .PDF   
 
 
 
 
     Za Ing. Stanislavem Pavlíkem