Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly komise
Složení komise
ČINNOST KOMISE
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2015
  Aktualizace:
  7. 10. 2015 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Činnost EK v lesnickém tisku (od roku 1995):Ekonomická komise OLH ČAZV v roce 2002 


EK OLH ČAZV v roce 2003 


OLH ČAZV k problematice hodnocení funkcí lesa 


EK OLH ČAZV v roce 2004 (KUPČÁK, V. Ekonomika pěstební činnosti s přírodě blízké hospodaření. Lesnická práce. 2005. sv. ročník 84, č. 9, s. 10-11. ISSN 0322-9254.)


EK OLH ČAZV v roce 2005 (KUPČÁK, V. Ekonomická komise OLH ČAZV v roce 2005. Lesnická práce. 2006. sv. ročník 85, č. 4, s. 18-19. ISSN 0322-9254.)


EK OLH ČAZV v roce 2013 (Šafařík, Dalibor. Komise lesnické ekonomiky České akademie zemědělských věd - poslání a činnost. Lesnická práce. 2013. sv. 92, č. 12, s. 34-35. ISSN 0322-9254.)