Komise lesnické ekonomiky   
 Odboru lesního hospodářství   
 
 
 
Navigace
Odbor lesního hospodářství
Poslání a úkoly komise
Složení komise
ČINNOST KOMISE
Ohlasy v tisku
Příspěvky z jednání komise
Z historie komise
Informace
Dnes:
Svátek: 
Kontaktní e-mail
Odkazy
MENDELU Brno
ČZU Praha
ČAZV
ČLS
LČR s. p.
VLS ČR, s. p
UHÚL Brandýs nad Labem
VÚLHM Jíloviště-Strnady
Portál veřejné správy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ŽP
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 
 
 
 
 
© EK OLH 2015
  Aktualizace:
  29. 9. 2015 (Polster)
 
  Licence Creative Commons
Komise lesnické ekonomiky
Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

 

Odbor lesního hospodářstvíZpráva o činnosti odboru lesního hospodářství (OLH) ČAZV za rok 2004    


Zápis ze schůze odboru lesního hospodářství (OLH) ČAZV - 14. 3. 2006    


Plénární zasedání České akademie zemědělských věd 2014 (Zemědělec, č. 11, 2014, str. 1 a 3)     


Plénární zasedání České akademie zemědělských věd 2015 (Zemědělec, č. 11, 2015, str. 8)