skip to Main Content

Dne 5. září 2017 se v Modrém salonku ve Slezské 7, Praha 2  uskutečnilo pravidelné zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB).

Zasedání redakční rady časopisu CJGPB řídil předseda redakční rady pan RNDr. Miroslav Griga, CSc.

Program:
Seznámení členů RR se změnami ve vedení ČAZV a s novými návrhy změn ve Statusu redakčních a Vydavatelské rady.
Schválení zápisu ze zasedání redakční rady dne 21.2. 2017
Projednání změn ve složení redakční rady, návrhy na doplnění o nové členy v oboru statistiky, polního pokusnictví a genetických zdrojů,
Diskuse o zefektivnění a zrychlení lektorského řízení s důrazem na zpřísnění a striktní selekci došlých rukopisů.

Redakční rada časopisu kladně hodnotila především růst Impakt faktoru časopisu o 12% – z 0.476 (2015) na 0.532 (2016) a také velmi příznivý trend ve včasnosti vydávání nových čísel časopisu.

Předseda redakční rady CJGPB RNDr. Miroslav Griga, CSc.
Koeditorka časopisu Assoc. doc. RNDr. Jana Řepková, CSc., redaktorka časopisu Ing. Markéta Knížková a předseda RR  RNDr. Miroslav Griga, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru