skip to Main Content

Rok 2020 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdraví rostlin, čímž je zdůrazněn význam oboru rostlinolékařství.  Rostlinolékařský odbor ČAZV zahájil přípravu odborných a popularizačních akcí, které bude ve spolupráci s dalšími partnery realizovat. Na stránkách ČAZV bude vyhlášena soutěž pro veřejnost o motto pro rok 2020.

Odbor Rostlinolékařství ČAZV projednal 21. 2. 2018 otázky spojené se současnou situací a činností ČAZV a zejména aktuální informace o návrhu na začlenění specializovaného rostlinolékařského poradenství do poradenského systému MZe, což bude diskutováno u „kulatého stolu“ se všemi hlavními aktéry v této oblasti.

Vyhodnocena byla také úzká spolupráce odboru s rostlinolékařskou radou MZe. Zazněly také důležité informace o Česko-Slovenské konferenci ochrany rostlin, která se uskuteční v září 2018 v Brně. Odbor ocenil práci redakční rady a výkonné redaktorky vědeckého časopisu Plant Protection Science za neustále se zvyšující impact faktor, který je měřítkem kvality. Odbor diskutoval problematiku nového českého názvosloví chorob a škůdců rostlin. Členové odboru byli pozváni na plenární zasedání ČAZV, které se uskuteční 6. 3. 2018 v aule Mendelovy univerzity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru