skip to Main Content

ADAMEC Vladimír, doc.,Ing., CSc.
BADALÍKOVÁ Barbora, Ing.
BORŮVKA Luboš, prof. Dr. Ing.
BROTAN Jan, Ing.
ČECHMÁNKOVÁ Jarmila, Ing., Ph.D.
DRYŠLOVÁ Tamara, Ing., Ph.D.
HORVÁTHOVÁ Viera, Ing.
HYBLER Vítězslav, Dr. Ing.
JACKO Karel, Ing., Ph.D.
JANDÁK Jiří, Ing., CSc.
KHEL Tomáš, Ing.
KODEŠOVÁ Radka, prof. Ing., CSc.
KOLÁŘ Ladislav, prof. Ing., DrSc.
KOMÁR Aleš, prof. Ing., CSc.
KUBÁT Jaromír, Ing., CSc.
LITSCHMANN Tomáš, RNDr.
MATULA Svatopluk, prof. Ing., CSc.
PENÍŽEK Vít, doc. Ing., Ph.D.
POSPÍŠILOVÁ Lubica, doc. RNDr., CSc.
PROCHÁZKOVÁ Blanka, Ing., CSc.
ROŽNOVSKÝ Jaroslav, RNDr. Ing., CSc.
SKÁLA Jan, Mgr.
ŠEFRNA Luděk, RNDr., CSc.
VÁCHA Radim, prof. Ing., Ph.D.
VOPLAKAL Karel, Ing., CSc.
VOPRAVIL Jan, Ing., Ph.D.
ZLATUŠKOVÁ Světlana, Ing., CSc.
ŽALUD Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.
ŽIGOVÁ Anna, RNDr., CSc.
ŽÍŽALA Daniel, Mgr.

Second membership: 

JANEČEK Miloslav, prof. Ing. DrSc. 
NOVÁK Pavel, RNDr. 
POKORNÝ Eduard, doc. Ing., Ph.D. 
ŠVIHLA Vladimír, Doc. Ing. DrSc. 
VRÁBLÍKOVÁ Jaroslava, prof. Ing. CSc. 

Honorary membership:

BŘEZINA Karel B., Ing.
KOZÁK Josef, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
LEDVINA Rostislav, prof. Ing., CSc.
NOVÁK Pavel, Ing., CSc.
PODLEŠÁKOVÁ Eliška, Ing., CSc.
PRAX Alois, prof. Ing., CSc.
SLAVÍK Ladislav, doc. Ing., DrSc.

Back To Top