skip to Main Content
ISSN 1801-5395 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 2006.
ISSN 1805-9384 (On-line)

SWR 1_2015  

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.580
SJR (SCOPUS, 2015): 0.270 Q3 (Aquatic Science, Soil Science)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.
  •  Redaktorka: Ing. Markéta Knížková
  •  Periodicita: čtvrtletník
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: čsopis uveřejňuje review, původní vědecké práce a krátká sdělení z oblasti pedologie, půdní hydrologie, hydrologie a meliorací se zaměřením na zemědělské využití krajiny Abstrakty: Science Citation Index Expanded®, Journal Citation Reports/Science Edition, Current Contents®/Agriculture, Biology, and Environmental Sciences, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, AGRIS/FAO database, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS
  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm
  Kontakt: swr@cazv.cz

 

Zpátky nahoru