skip to Main Content
ISSN 1212-9151 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1954 (do roku 1999 pod názvem Zemědělská technika).
ISSN 1805-9376 (On-line)

RAE 1_2015  

 

 

SJR (SCOPUS, 2015): 0.342 Q3 (Agronomy and Crop Science, Animal Science and Zoology)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof.hc.
  •  Redaktorka: Ing. Eva Karská
  •  Periodicita: čtvrtletník
  •  Časopis je publikován v angličtině

Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce a studie typu review z oblasti zemědělské techniky, zemědělské technologie, zpracování zemědělských produktů, zemědělských staveb a problémů spojených s ekologií, energetikou, ekonomií, ergonomií a aplikovanou fyzikou a chemií

Abstrakty: Agrindex of AGRIS/FAO database, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS

  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm
  Kontakt: rae@cazv.cz

 

Zpátky nahoru