skip to Main Content
 ISSN 0862-867X (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1976 (do roku 1999 pod názvem Zahradnictví).
 ISSN 1805-9333 (On-line)

HS 1_2015   

 

 

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.436
SJR (SCOPUS, 2015):  0.349 Q2 (Horticulture)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: Ing. Jan Blažek, CSc.
  •  Redaktorka: Ing. Eva Karská
  •  Periodicita: čtvrtletník 
  •  Časopis je publikován v angličtině

Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce a studie typu review ze všech zahradnických odvětví: ovocnářství, zelinářství, vinařství a vinohradnictví, léčivých a aromatických rostlin, květinářství, okrasného zahradnictví, sadovnictví a zahradní a krajinářské tvorby

Abstrakty: ISI Web of KnowledgeSM, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, Agrindex of Agris/FAO database, CAB Abstracts, Horticulturae Abstracts, BIOSIS Previews, EMBiology, Plant Breeding Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS

  Web a archiv čísel: https://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci/
  Kontakt: hortsci@cazv.cz

 

Zpátky nahoru