skip to Main Content
ISSN 1212-1975 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1965 (do roku 1997 pod názvem Genetika a šlechtění).
ISSN 1805-9325 (On-line)

CJGPB_1_2015

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.476
SJR (SCOPUS, 2015): 0.220 Q3 (Plant Science), Q4 (Genetics)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předsedkyně redakční rady: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  •  Redaktorka: Ing. Markéta Knížková
  •  Periodicita: čtvrtletník 
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, review, krátká sdělení, informace, studie a recenze z oblasti genetiky a šlechtění rostlin Abstrakty: ISI Web of KnowledgeSM, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, Agrindex of AGRIS/FAO database; CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, SCOPUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjgpb.htm
  Kontakt: cjgpb@cazv.cz

 

Zpátky nahoru