skip to Main Content
ISSN 1212-1800 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1983 (do roku 1997 pod názvem Potravinářské vědy).
ISSN 1805-9317 (On-line)

CJFS 1-2015

 

 

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.728
SJR (SCOPUS, 2015): 0.409 Q2 (Food Science)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
  •  Redaktorka: Ing. Kateřina Stárková
  •  Periodicita: dvouměsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, krátká sdělení a studie typu review zabývající se chemií, biochemii, mikrobiologií, analýzou, technologiemi, inženýrstvím, ekonomií v potravinářství a výživě

Abstrakty: ISI Web of Knowledge®, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, ISI Alerting Services®, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences®, Agrindex of AGRIS/FAO database, Cambridge Scientific Abstract, Czech Agricultural and Food Bibliography, Elsevier‚s Bibliographic Databases, Food Science and Technology Abstracts, Dairy Science Abstracts, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, FROSTI, Open Access, PASCAL (INIST), SCOPUS, TOXLINE PLUS

  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm
  Kontakt: cjfs@cazv.cz

 

Zpátky nahoru