skip to Main Content
 ISSN 1212-1819 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1955 (do roku 1997 pod názvem Živočišná výroba).
 ISSN 1805-9309 (On-line)

CJAS 1-2015 

 

 

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.809
SJR (SCOPUS, 2015): 0.579 Q2 (Animal Science and Zoology)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
  •  Koeditoři: prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., prof. Ing. Linhart Otomar, DrSc., prof. Ing. Milan Marounek, DrSc., prof. Jana Pickova, prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ing. Ludmila Zavadilová
  •  Redaktorky: Ing. Kateřina Kheilová, Ing. Gabriela Vladyková
  •  Periodicita: měsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, vyžádaná review a krátká sdělení zabývající se genetikou, šlechtěním, fyziologií, reprodukcí, výživou a krmením, ekologií, technologií, etologií a ekonomikou chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže, ryb a jiných druhů hospodářských zvířat

Abstrakty: ISI Web of Knowledge®, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Animal Breeding Abstracts, Agrindex of AGRIS/FAO database, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, TOXLINE PLUS

  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm
  Kontakt: cjas@af.czu.cz
   

 

Zpátky nahoru