skip to Main Content

 

 ISSN 0139-570X (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1954 (do roku 1999 pod názvem Zemědělská ekonomika).
 ISSN 1805-9295 (On-line)

AgricEcon 1-2015

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.482
SJR (SCOPUS, 2015): 0.500; Q1 – Economics, Econometrics and Finance

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc
  •  Redaktorka: Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D.
  •  Periodicita: měsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině

Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, informace a zprávy s agrární tématikou z oblasti ekonomiky, managementu, informatiky, ekologie, sociálně ekonomické a sociologické

Abstrakty: ISI Web of Knowledge®, Web of Science®, Agrindex of AGRIS/FAO database, Agricola, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography

  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm
  Kontakt: agricecon@cazv.cz

 

Zpátky nahoru