skip to Main Content

Odbory a složení výborů odborů 

ODBOR ROSTLINNÉ VÝROBY

výsledky voleb pro období 2017 – 2021

Předseda ORV:

Ing. Jaroslav ČEPL, CSc.

Členové výboru odboru:

Ing. Marie BJELKOVÁ, Ph.D.

        doc. Ing. Jiří DIVIŠ, CSc.

Ing. Ivan HOUDEK

Ing. Petr MARTINEK, CSc.

Ing. Petr MÍŠA, Ph.D.

prof. Ing. Miluše SVOBODOVÁ, CSc.

 

ODBOR ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předseda ORL:

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.

Členové výboru odboru:

Ing. Ervín HAUSVATER, CSc.

Prof. RNDr. Ing. František KOCOUREK, CSc.

doc. Ing. Jiří ROTREKL, CSc.

doc. Ing. Pavel RYŠÁNEK, CSc.

Ing. Vladimír ŘEHÁK, CSc.

Ing. Prokop ŠMIROUS, CSc. – místopředseda                                                                                                                          

 

ODBOR ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předseda OŽV:

doc. Ing. Petr. HOMOLKA, CSc., Ph.D.

Členové výboru odboru:

doc. Dr. Ing. Oto HANUŠ

        Ing. Miroslav ROZKOT, CSc.

        prof. Ing. Věra SKŘIVANOVÁ, CSc.

doc. Ing. Roman STUPKA, CSc.

prof. Ing. Miloslav ŠOCH, CSc.

prof. ing. Ladislav ZEMAN, CSc.

 

ODBOR VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

výsledky voleb pro období 2017 – 2021

Předseda OVL:

doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, CSc.

Členové výboru odboru:

prof. MVDr. Ing. Petr DOLEŽAL, CSc.

MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.

prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc.

prof. MVDR. Miroslav TOMAN, CSc.

prof. MVDr. Dagmar ZENDULKOVÁ, Ph.D.

 

ODBOR ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, ENERGETIKY A VÝSTAVBY

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předseda OZTEV:

prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA

Členové výboru odboru:

prof., Ing. Radomír ADAMOVSKÝ, DrSc.

doc. Ing. Jan ČERVINKA, CSc.

Ing. Jaroslav KÁRA, CSc.

Ing. Jiří MAŠEK, Ph.D.

Ing. Antonín MACHÁLEK, CSc.

doc. Ing. Pavel NEUBERGER, CSc.

 

ODBOR POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKY

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předseda OPTT:

Ing. Petr ROUBAL, CSc.

Členové výboru odboru:

        prof. Ing. Zdeněk BUBNÍK, CSc.

        Ing. Jiří CELBA, CSc.

        Ing. Jan DRBOHLAV, CSc.

        Ing. Milan HOUŠKA, CSc.

        Ing. Irena NĚMEČKOVÁ, Ph.D.

        Ing. Marcela SLUKOVÁ, CSc.

 

ODBOR VÝŽIVY OBYVATELSTVA A JAKOSTI POTRAVIN

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předsedkyně OVOJP:

Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc.

Členové výboru odboru:

MUDr. Pavel DLOUHÝ, Ph.D.

Ing. Vladimír KELLNER, CSc.

Ing. Ivana LAKNEROVÁ,

prof. Ing. Miroslav ŠOCH, CSc.

doc. MVDr. Bohuslava TREMLOVÁ, Ph.D.

 

ODBOR EKONOMIKY, ŘÍZENÍ, SOCIOLOGIE A INFORMATIKY

výsledky voleb pro období  2017 – 2021

Předseda OEŘSI:

doc. Ing. Tomáš DOUCHA, CSc.

Členové výboru odboru:

        prof. Ing, Věra BEČVÁŘOVÁ, CSc.

        doc. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.

        Ing. Josef HANIBAL,

        prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr.h.c.

        Mgr. Ing. Adam LANDA, MBA

        prof. Ing. PhDr. Věra MAJEROVÁ, CSc.

        doc. Ing. Luboš SMUTKA, Ph.D.

        prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc.

 

ODBOR LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

výsledky voleb pro období 2017 – 2021

Předseda OLH:

prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc.

Členové výboru odboru:

        Ing. Dušan KACÁLEK, Ph.D.

prof. Ing. Luděk ŠIŠÁK, CSc.

doc. Ing. Petr ZAHRADNÍK, CSc.    

        Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. 

 

ODBOR PEDOLOGIE

výsledky voleb pro období 2017 – 2021

Předseda OP:

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Členové výboru odboru:

        prof. Dr. Ing. Luboš BORŮVKA

        prof. Ing. Radka KODEŠOVÁ, CSc.

doc. RNDr. Ľubica POSPÍŠILOVÁ, CSc.

RNDr. Luděk ŠEFRNA, CSc.

Ing. Jan VOPRAVIL, Ph.D.

RNDr. Anna ŽIGOVÁ, CSc.

 

ODBOR VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

výsledky voleb pro období 2019 – 2023

Předseda OVH:

doc. PhDr. Ing. Ladislav KOUTNÝ, CSc., Ph.D.

Členové výboru odboru:

doc. Ing. Zbyněk KULHAVÝ, CSc., místopředseda

doc. Ing. Iva ČIHÁKOVÁ, CSc.

prof. Ing. Pavel JENÍČEK, CSc.

prof. Dr. Ing. Milada ŠŤASTNÁ

Zpátky nahoru