skip to Main Content

Složení Vydavatelské rady 

Předseda Vydavatelské rady:

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – ředitel VÚMOP, v.v.i., Praha

Členové Vydavatelské rady:

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka ČAZV

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva – VÚ pícninářský, s.r.o. Troubsko

Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání, MZe ČR

        Ing. Eva Karská, vedoucí oddělení redakce

 

Zpátky nahoru