skip to Main Content

Složení Vydavatelské rady 

Předseda Vydavatelské rady:

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – ředitel VÚMOP, v.v.i., Praha

Členové Vydavatelské rady:

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA, ředitelka ČAZV

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda předsednictva – VÚ pícninářský, s.r.o. Troubsko

Ing. Pavlína Adam, Ph.D., zástupce MZe ČR

Ing. Petra Kopáčková, MSc., vedoucí oddělení redakce

prof. Ing.  Marek  Vochozka, MBA, Ph.D., rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

prof. Ing. Aleš Lebeda, Dr.Sc., editor časopisu Plant Protection Science, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Zpátky nahoru