skip to Main Content

Pravidla přijímání nových členů do odborů 

 • titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent
 • u odborníků bez Ph.D. minimálně 5 let praxe v oboru či ve vědě a výzkumu 
 • publikační činnost
 • nenulový h-index výhodou

Požadované dokumenty od nových členů do odborů 

 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled publikační činnosti
 • vyplnění přihlášky
 • zaslání vyplněné přihlášky na emailovou adresu cazv@cazv.cz nebo helena.vivodova@cazv.cz

Průběh procesu přijímání nových členů do odborů 

 • po přijetí vyplněné přihlášky sekretariátem ČAZV je přihláška předána předsedovi odboru, do kterého se nový člen hlásí
 • předseda odboru zasílá přihlášky k projednání všem členům daného odboru
 • členové odboru hlasují o přijetí nových členů do odboru dle Organizačního a jednacího řádu
 • po přijetí nových členů odborem jsou návrhy přijetí nových členů podstoupeny na jednání Předsednictva
 • předsednictvo potvrzuje přijetí nových členů do odboru 
 • o přijetí do odborů je nový člen informován emailem a je vyzván k zaplacení členského příspěvku (viz Organizační a jednací řád), podmínkou členství je úhrada členského příspěvku
 • maximální délka procesu přijímání nových členů do odborů je 3 měsíce

Přihláška člena – formulář

Zpátky nahoru