skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s názvem „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví“, kterou spolupořádá také ČAZV.  Konference se uskuteční 5. 11. 2020 – 6. 11. 2020 v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7 a představí specifika prezentace těchto témat z hlediska akvizice, budování sbírky, vědecké činnosti i z hlediska vzdělávací a zážitkové funkce muzea. Kromě toho nabídne srovnání s muzei v přírodě a ekomuzei, zabývat se bude i Mezinárodním rokem rostlin v muzeích a dalšími tématy. Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

Bližší informace k organizačnímu zajištění a možnosti prezentace příspěvků naleznete také na oficiální stránce konference zde >> 

 

 

 

from to
Scheduled ical Google outlook Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru