skip to Main Content

Dovolujeme si vás pozvat na jedenáctý ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů „Květinův den 2020“. Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV. Jeho podstatou jsou především farmakologické a toxikologické prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce proběhne dne 28. května 2020 při příležitosti významného životního jubilea – 90. narozenin prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc.

Bližší informace k harmonogramu semináře a možnostech přihlášení se dozvíte zde >>

Scheduled ical Google outlook Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru