Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na místo tajemníka ČAZV ve funkci statutárního zástupce

              

          Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oborech agrárního sektoru, ekonomického ev. právního směru, vědecká hodnost výhodou
  • znalost problematiky zemědělského výzkumu a výzkumu životního prostředí (obor zemědělství), praktické zkušenosti s výzkumnou činností výhodou
  • znalost problematiky vydavatelské činnosti na úseku vědeckých časopisů i s ohledem na autorská práva, vlastní publikační činnost výhodou
  • znalost situace v zemědělské praxi se schopností realizace spolupráce s profesními organizacemi a svazy (AK, PK, ASZ, SVP apod.)
  • schopnost řízení práce sekretariátu a vydavatelského oddělení ČAZV
  • schopnost rozvíjet – zajišťovat spolupráci se zahraničním i partnery na úrovni organizací obdobného typu, tj. akademie ev. organizace řídící zemědělský výzkum
  • znalost jazyka aktivně – angličtina + další světový jazyk (francouzština, němčina, ruština)

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28.2.2017 na adresu:

Česká akademie zemědělských věd, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 nebo osobně podané na sekretariát na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty cazv@cazv.cz nebo prostřednictvím datové schránky nkr2ayv.

K žádosti uchazeč přiloží:     strukturovaný profesní životopis

Praha 6.10.2016
Č.j.: 408/16