Předseda ČAZV vystoupil na konferenci Rostlinolékařské dny

Česká společnost rostlinolékařská pořádá již dvacátý ročník konference „Rostlinolékařské dny„, která se koná 8.-9. 11. 2017 v Pardubicích.

Konference je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu a vzdělávání a dalším zájemcům.

Jedním z hlavních řečníků byl předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ČAZV zde dále prezentovala své vědecké časopisy, primárně časopis Plant Protection Science (PPS), který má pro rok 2016 IF 0,742.