Pozvánka na seminář „Produkce a kvalita pícnin v období sucha“