Pozvánka na plenární zasedání členů ČAZV

P O Z V Á N K A

na plenární zasedání členů ČAZV, které se bude konat v úterý dne 6. března 2018 od 10,00 hod. 
v aule Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

 

Hlavní odborné téma

Veterinární hygiena

Jako hosté jednání jsou pozváni: ministr zemědělství ČR Ing. Jiří Milek, ministr životního prostředí ČR Mgr. Richard Brabec, členové Predsednictva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, zástupci Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí PSP ČR a Senátu parlamentu ČR, rektoři univerzit, ředitelé výzkumných ústavů, představitelé Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu vlastníků půdy ČR, aj.

Pořad jednání:  

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Činnost ČAZV v minulém období – RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda ČAZV
  3. Vystoupení hostů
  4. Ocenění členů ČAZV
  5. Odborná část jednání:

          –  doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., předseda Odboru veterinárního lékařství ČAZV

              Úvod do problematiky veterinární hygieny

          – MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy

             Výsledky veterinárního dozoru v oblasti veterinární hygieny

          –  prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

             Úspěchy Státní veterinární služby při tlumení infekčních chorob hospodářských zvířat

  1. Diskuse
  2. Závěr
  3. Plenární zasedání odborů po 13. hod.

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

předseda ČAZV